DJI MAVIC PRO 鉑金版【先創國際公司貨】

NT$ 33,000 
更長的續航和更好的降噪表現,視覺更出彩,體驗更出色。
 
 

 

【先創國際公司貨】
【享有免費基礎課程】  

 
飛行時間
30
MINS[1]
 
信號距離
7
KM[2]
 
噪音下降
4 dB[3]
 
 
增穩
3-軸雲台
 
 
影片拍攝
4K
 
 
照片
12
MP

套裝價格

  • Mavic Pro 鉑金版全能套裝-NT$ 43,000
  •  
  • Mavic Pro 鉑金版 & DJI Goggles-NT$ 43,000

 [1] 電池使用時間在最佳飛況下測得,或因環境和飛行方式不同而有所差異。
[2] FCC標準,在無幹擾室外空曠環境測得。
[3] 該數據在理想室內環境下,距離飛行器1米處測得。

回上頁