DJI MAVIC PRO 初雪白套裝【先創國際公司貨】

NT$ 37,000
你口袋裡的航拍攝影師

 

 

 【先創國際公司貨】
【享有免費基礎課程】 

 
飛行時間
27
MINS[1]
 
信號距離
7
KM[2]
 
飛行速度
65
KM/H
 
增穩
3-軸雲台
 
 
影片拍攝
4K
 
 
照片
12
MP
 
 
 
 

 

 
[1]電池使用時間在最佳飛況下測得,或因環境和飛行方式不同而有所差異。
[2]FCC標準,在無幹擾室外空曠環境測得。

回上頁